Vandaag is het: maandag 27.05.2019

Waar Petrus is, daar is de Kerk

Auteur: ks. Mieczysław Piotrowski TChr

Waar Petrus is, daar is de Kerk...hij die niet met de paus is, is niet met God en wie verlangt bij God te zijn, moet met de paus zijn. Deze woorden zijn uitgesproken door Zuster Lucia toen zij terug dacht aan de visioenen waarvan zij een van de getuigen was.

Onze Lieve Vrouw van Fatima roept ons op te bekeren tot een levend en echt geloof in de enige God van de Drievuldigheid, die echt aanwezig is in de Eucharistie. De Moeder van God herinnert ons eraan dat de paus een beslissende rol speelt in de overbrenging van het geloof.

De paus, als de opvolger van St. Petrus, is de steen op wie Christus zijn kerk bouwt. (Mt. 16:18 ) Het is aan St. Petrus, aan wie onze Heer Jezus Christus het volledige gezag schenkt om onfeilbaar de waarheid van het geloof te leren en de gehele kerk te leiden en te besturen. St. Petrus was de eerste die zich vestigde in Rome, nu de bisschop hoofdstad, en het geheiligd heeft met zijn eigen bloed, het bloed van een martelaar. Om deze reden verkrijgt elke opvolger van Petrus in de hoofdstad het primaatschap over de gehele kerk.

Petrus verbleef in Rome en onderging een martelaarsdood in het jaar 67 N.C., in de tijd van de christenvervolgingen gedurende de regeerperiode van keizer Nero. De exacte plaats van zijn martelaarschap is niet bekend. Historici zijn er van overtuigd dat St. Petrus ondersteboven gekruisigd was in Nero’s amfitheater, welke gelegen was op de plaats waar nu het Vaticaan staat.

Hij werd begraven op de nabijgelegen begraafplaats. Vele jaren van opgravingen onder de St. Petrus Basiliek leidde tot de ontdekking van het graf van de eerste paus.

De graftombe ligt recht onder het Pauselijk altaar in de Vaticaanse Basiliek. Deze graftombe duid aan dat iedere bisschop van Rome de opvolger van Petrus is en krachtens zijn betrekking als de “opvolger van Christus en Herder van de gehele kerk de volledige, de algemene en de hoogste macht over de kerk heeft.” (Christus Dominus 2:9) Dertien eeuwen lang betwiste niemand de aanwezigheid van het graf van Petrus in het Vaticaan. De eerste die dat wel deed was een aanhanger van de Waldense Ketterij, die het primaatschap van de paus afwezen, handhavend dat Petrus nooit in Rome was, laat staan dat zijn graf daar was, evenals Luther en andere leiders van de reformatie, die het bestaan van het graf van Petrus ontkende en op hetzelfde moment ook het primaatschap en de feilbaarheid van de paus in twijfel trokken.

Lees meer in “Bemint elkander!” 1/2015

teruggaan

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86