2015-1 Banner hoofdpagina lijden

Barbaren van de 21ste eeuw

lip 21, 2020 Redactie

Het verwerpen van duurzame en stabiele morele normen resulteert in de degradatie van de mens en de opkomst van verschrikkelijke praktijken die zelfs in de dierenwereld onbekend zijn.

Kannibalisme in China

De krant Express Extra, die in Hong-Kong in het Engels verschijnt, doet verslag van wat een heel gewone zaak blijkt te zijn in de Chinese provincie Shenzen. Artsen in deze provincie eten en verkopen het vlees van geaborteerde kinderen als zijnde „gezond voedsel”. Vier journalisten van Eastweek Magazine, een onderdeel van Express Extra, gingen vermomd als dokter op onderzoek uit.

Zij benaderden verschillende ziekenhuizen in de provincie met de vraag of het mogelijk is om menselijke foetussen te kopen.

Een arts van het Vrouwen-en- Kinderen Gezondheidscentrum over- handigde een van de journalisten een grote pot die volgestopt zat met foetussen en zei: ”Hier zitten 10 foetussen in, allen van deze morgen. Je mag ze meenemen. Normaal gesproken nemen wij ze mee naar huis en eten ze op, maar omdat u er zo slecht uitziet adviseer ik u ze op te eten.”

Luo Hu, een vrouwelijke arts, verbonden aan het zelfde medische instituut, legt een van de vermomde journalisten uit dat menselijke foetussen zeer voedzaam zijn en dat er grote vraag naar is. Mannelijke foetussen zijn schijnbaar voedzamer dan vrouwelijke. De arts voegt toe er zelf ongeveer honderd gegeten te hebben de afgelopen zes maanden! „Ze worden weggegooid als wij ze niet opeten.”

In het Communistische China worden de lichaampjes van geaborteerde kinderen gebruikt als „nieuwe dieetproducten”, die zorgen voor een „sterker lichaam en een zachtere huid”.

Een andere arts, Dong Men Lao, vertelt aan een van de journalisten dat de prijs van een foetus schommelt tussen de 10 en 40 dollar, afhankelijk van het gewicht. Uiteraard zijn de foetussen in de klinieken van de staat goedkoper dan in privé-klinieken, waar de prijzen zelfs kunnen oplopen tot 300 dollar per foetus. Men Lao legt uit dat de beste therapeutische resultaten komen van foetussen met een leeftijd van 9 maanden! En hij voegt daaraan toe dat hij daar bestellingen voor aanneemt.

Aldus worden in het Communistische China de lichaampjes van geaborteerde kinderen gebruikt als „nieuwe dieetproducten”, die zorgen voor een „sterker lichaam en een zachtere huid”.

„Wonderbaarlijke medische procedures”

Gedeeltelijke geboorte-abortussen, routinematig uitgevoerd in „democratische” landen als de V.S. en Zweden komen op hetzelfde neer als een afschuwelijke vorm van moord.

Zij worden uitgevoerd om zo vitale organen te verkrijgen, alsook het hersenweefsel van het geaborteerde kind, dat gebruikt zou worden tegen de ziekte van Parkinson. De zwangere vrouw wordt er van overtuigd om de abortus uit te stellen tot de 32ste week. Rond deze tijd is de foetus ongeveer 30 cm lang en in staat om in leven te blijven buiten de baarmoeder. Hier werkt de medische wetenschap met het enkelvoudige principe, hoe groter de foetus, hoe hoger de prijs. De abortus wordt als volgt uitgevoerd: om het hoofdje te bereiken verbreedt de arts de baarmoeder waarna hij er binnendringt. Als het hoofdje naar het uiteinde van de baarmoeder zakt wordt het hersenweefsel verwijderd door het met een spuitje op te zuigen.

Gekoelde vrachtwagens gevuld met foetussen maken regelmatig tochtjes door Europa om de cosmetische industrie te voorzien van grondstoffen. In de vrachtdocumenten wordt dan vermeld dat het gaat om „abortusafval”.

Wetenschappers van de Universiteit van Indiana, V.S. lokken nu patiënten met een „wonderbaarlijke” manier van voortgang met betrekking tot hartziekten en andere ziekten.

Anders dan onze toevlucht te nemen tot een transplantatie, met het verbonden risico van het afwijzen van het nieuwe orgaan door het lichaam, nemen we een kind en brengen het om, juist voor het einde van de zwangerschap, transplanteren zijn cellen en ingewanden om zo oudere en zieke organen weer te verjongen. Zo, beste lezers wordt er tegenwoordig omgegaan met het menselijke leven, en wij laten het gebeuren.

Mensen behandelen anderen als zijnde een opeenhoping van cellen en vernietigen het respect voor het menselijk leven. Door Gods beeltenis in ons te vernietigen, gaan zij verder met het afbreken van de menselijkheid.

Cosmetica en „abortusafval”

De lichaampjes van geaborteerde kinderen voorzien de productie van cosmetica ook van een „extreem waardevolle substantie”.

Het Italiaanse dagblad Corriere Della Sera, berichtte recent dat het Merieux Institute in Lyon, Frankrijk, dagelijks 17 ton menselijk foetusmateriaal verwerkt. Gekoelde vrachtwagens gevuld met foetussen maken regelmatig tochtjes door Europa om de cosmetische industrie te voorzien van grondstoffen. In de vrachtdocumenten wordt dan vermeld dat het gaat om „abortusafval”.

Ironisch genoeg mag er met dierlijke foetussen niet op die manier omgegaan worden. In het Franse dagblad Quotidien de Paris stond onlangs een advertentie voor een vochtinbrengend huidverzorgend product gemaakt van menselijk foetaal extract.

De illegale handel in menselijke organen

De BBC deed onlangs verslag van een zaak in orgaandonatie in China.

Het blijkt uit dat onderzoek dat wanneer er grote vraag is naar organen in China, het aantal executies in de gevangenissen zeer snel stijgt. De executiemethode hangt af van het orgaan waar vraag naar is. Wat typisch is, is dat de personen die in aanmerking komen voor organen altijd hoge Partijfunctionarissen zijn en rijke buitenlanders die een bedrag van 30.000 dollar kunnen en willen betalen voor een orgaan. (Bron: NRL News)

Een commissie van vijfendertig experts van de Verenigde naties werd gevormd om het probleem van de illegale handel in kinderorganen te bestuderen. Zij concludeerden dat dit een wereldwijd probleem is. In Brazilië worden bijvoorbeeld per jaar meer dan 15.000 straatkinderen vermoord. Volgens de commissie van de V.N. blijkt uit autopsies uitgevoerd op de lichamen dat in 75 procent van de gevallen organen zijn verwijderd, hoogstwaarschijnlijk om te worden verkocht voor transplantaties. In een interview van de krant Il Giornale met de voormalige Italiaanse minister Antonio Guidi, bevestigt deze het bestaan van een goed georganiseerde illegale handel in menselijke organen en tevens een kindersmokkelnetwerk in Afrika, India en de landen van het voormalige Oostblok.

Twee Israëlische kindersmokkelaars die werden gearresteerd in Guatamala hebben bekend, aldus de voormalige minister Guidi, kinderen gesmokkeld te hebben van India naar Israël en de V.S. Klinieken kochten nadien hun organen als zijnde „reserve” voor de behandeling van zieke kinderen. Volgens de twee smokkelaars waren de kinderen elk zo’n 75.000 dollar waard.

In India heeft dit bij arme families geresulteerd in de geboorte van kinderen die „verkocht” worden voor de handel in organen. De paar duizend dollars die zo’n familie krijgt wordt gebruikt voor de opvoeding van de andere kinderen. Vooral in het Westen is er een grote vraag naar nieren.

Wanneer mensen de morele waarden van de Tien Geboden verwerpen en ethisch relativisme accepteren, veroorzaken zij krachtens hun goddeloze toestand, de meest verschrikkelijke feitelijke gevolgen. Criminele handelingen en radicaal misbruik van vrijheid volgen dan als de gewoonste zaak van de wereld. „Als de democratie zodanig in strijd raakt met haar eigen beginselen, is ze op weg naar een vorm van totalitarisme.

De staat is niet langer het 'gemeenschappelijke huis’ waar allen samen kunnen leven op grond van het beginsel van fundamentele gelijkheid, maar wordt omgevormd tot een tirannieke staat, die zich het recht aanmatigt te beschikken over het leven van de zwaksten en de meest weerlozen, van het ongeboren kind tot de bejaarde, in naam van een algemeen belang dat in feite niets anders is dan het belang van enkelen” aldus Paus Johannes Paulus II in zijn encycliek Evangelium Vitea. (Evangelium Vitae, 20)