2015-1 De Beweging van de Zuivere Harten hoofdpagina

Wachten op echte liefde

„Ik houd oprecht van Agatha en zij houdt van mij.
Geeft deze liefde alleen ons al geen recht op seks? Waarom zouden we wachten tot
we getrouwd zijn?” (Peter, 19 jaar)

Vrijheid – recht op seks?

Geeft liefde alleen ons recht op seks? Is het beter om te wachten met een seksuele relatie tot na het huwelijk?

Om te begrijpen waarom je moet wachten, moet je eerst eens denken aan wat God jou vertelt over liefde en seks. Zijn kijk op deze zaken verschilt totaal met die van onze tijden. In de oudheid werden de goden en godinnen van seks aanbeden. Ook vandaag de dag kan je spreken over een echte cultus van seks. Kijk maar eens naar de overvloed aan pornografisch materiaal, seks-shops, (erotische) nachtclubs etc. Veel auteurs van populaire bladen voeden, met name hun jeugdige lezers, met de gedachten dat seksueel genot en zijn meest intense belevenis het  belangrijkste is. Hun „moraliteit” is dat als je fysiek in staat bent om seks te hebben, je jezelf dan zoveel mogelijk aan dit genot overgeeft.

De gave van de seksualiteit wordt alleen echt waardevol als ze gebruikt wordt voor het doel waarvoor ze gegeven werd, namelijk in het sacrament van het huwelijk in overeenstemming met Christus’ wet van de liefde

Als je de drang en de mogelijkheid hebt, dan kan je voldoening geven aan jou seksuele verlangens, zonder bang te zijn voor gevolgen. Iedereen met iedereen, op elke manier en bij elke gelegenheid. Deze schrijvers verwerpen niet alleen wat Jezus ons geleerd heeft over liefde en menselijke seksualiteit, maar zij misbruiken ook deze waarden en bespotten ze. Als vrij persoon heb je het recht om de Geboden te verwerpen. Je kan ervoor kiezen om hen te geloven die de draak steken met wat onze liefhebbende God ons zegt over seksualiteit. Op de eerste plaats ben je jezelf het antwoord schuldig op de volgende vraag: Is er een logisch bewijs dat afkeurt wat de Heilige Schrift ons vertelt over liefde en menselijke seksualiteit? De Schrift zegt ons: „Al wie deze voorschriften verwerpt, verwerpt niet de mens, maar God zelf”(die u zijn Heilige Geest geeft) (1 Thes. 4, 8).

Wat zegt de Bijbel?

En wat leert de Bijbel ons over seks? Het boek Genesis leert ons dat seksualiteit en seks van God afkomstig zijn en een belangrijk deel uitmaken van onze menselijkheid.

Onze Schepper heeft gewild dat seksuele gemeenschap :
1) een expressie is van liefde binnen het huwelijk,
2) de plaats is waarin Hij elk menselijk leven schept,
3) een bron is van plezier voor de gehuwden.

Seks en seksualiteit zijn geschapen en ons gegeven door God. Het is geen „recht” maar een „gave”. Er zit op zich niets slechts aan dit geschenk. Een fysiek verlangen naar het andere geslacht, het zoeken naar fysieke eenheid en het genot bij de seksuele gemeenschap zijn allemaal een deel van onze seksuele samenstelling zoals geschapen door God. Op zichzelf zijn dit geen slechte dingen. Als we kijken naar seks vanuit biologisch standpunt, zien we dat de lichamen van mannen en vrouwen zo geschapen zijn om, door de samensmelting van zaadcel en eicel, nieuw leven te laten ontspringen.

De seksuele gemeenschap is een plaats van Gods krachtige aanwezigheid. Het is daar op die plaats, in de fysieke eenheid tussen man en vrouw, dat Hij liefdevol een nieuw leven schept. Om deze reden veroordeelt de Heilige Schrift  sodomie en andere seksuele verdraaiingen. Deze zijn namelijk strijdig met de basiswet van de biologie – de procreatie (het scheppen van nieuw leven).

Alles is u toegestaan, maar niet alles is goed voor u. Alles is mij toegestaan, maar ik mag me door niets laten beheersen… Maar bedenk dat het lichaam er niet is om ontucht mee te plegen

De enige toelaatbare vorm van seksuele eenheid volgens de Bijbel is die tussen man en vrouw, verbonden met elkaar door het Heilig Sacrament van het huwelijk. Natuurlijk ontspringt niet aan iedere seksuele daad nieuw leven, maar God verlangt ook dat de eenheid binnen het huwelijk tot uiting komt in een diepe intimiteit en totale eenheid in liefde, zodat man en vrouw, als het ware echt één lichaam worden.

Liefde

Peter, je moet weten, dat een huwelijk als geldig beschouwd wordt als het seksueel voltrokken wordt. We weten door de Heilige Schrift dat niet seksueel genot het belangrijkste element is, maar liefde en het als persoon rijp worden in de liefde. Alles moet onderworpen worden aan dit proces van rijping. Al jouw seksuele impulsen en jouw verlangen naar een fysieke eenheid met Agatha zijn allemaal normale tekenen. Toch moet deze seksuele energie verbonden worden aan de liefde. Anders wordt je een slaaf van je eigen verlangens.

Echte liefde gaat nooit voorbij. Het is niet onderhevig aan veranderende emoties of stemmingen. Jezus Christus alleen staat garant voor zo’n liefde

Realiseer jezelf dat de mensen die de wet van de liefde (de Tien Geboden dus) negeren en altijd een manier zoeken om hun seksuele verlangens te bevredigen, slaven van zichzelf worden elke keer als zij dit seksuele verlangen hebben. Technisch gesproken, noemen wij dit een seks-verslaving. Mensen die deze verslaving hebben, zijn egoïstisch op zoek naar bevrediging van hun eigen seksuele drang. Zij zullen op veel geraffineerdere manieren hun bevrediging zoeken.

Huwelijk

Peter, jij en Agatha hebben een mogelijkheid om te rijpen in de liefde en je zo voor te bereiden op de moeilijke en toch ook prachtige aansprakelijkheden van het getrouwde leven. Laat ik het zo zeggen, jullie kunnen leren van elkaar te houden door de seksuele drift in het gareel te houden. Als je echt van Agatha houdt, wacht je tot het huwelijk met de seksuele daad. Alleen als je haar, door het heilig sacrament van het huwelijk, de levenslange belofte hebt gegeven van trouw, en beloofd hebt om verantwoordelijk te zijn voor haar en de kinderen die geboren worden uit jullie eenheid, dan zal je het recht hebben om jou liefde voor Agatha te betuigen in de seksuele eenheid.

Dat is de voorwaarde om wederzijdse liefde te betuigen, omdat echte liefde betekent dat je voor de rest van je leven de verantwoordelijkheid neemt voor een ander persoon. Echte liefde gaat nooit voorbij. Het is niet onderhevig aan veranderende emoties of stemmingen. Jezus Christus alleen staat garant voor zo’n liefde. Dat is de reden waarom het Heilig sacrament van het huwelijk zo belangrijk is.

Echte liefde betekent dat je voor de rest van je leven de verantwoordelijkheid neemt voor een ander persoon. Echte liefde gaat nooit voorbij

Dat is de voornaamste reden waarom je zou moeten wachten met seksuele relaties. Vergeet niet dat liefde het belangrijkste is. Het is de liefde die de ware vreugde geeft. Daarom moet seksualiteit ondergeschikt zijn aan de wet van de liefde. Zoals de Heilige Schrift zegt: „Alles is u toegestaan, maar niet alles is goed voor u. Alles is mij toegestaan, maar ik mag me door niets laten beheersen… Maar bedenk dat het lichaam er niet is om ontucht mee te plegen: het is er voor de Heer en de Heer is er voor het lichaam… Weet u niet dat uw lichaam een deel is van het lichaam van Christus… Zou ik dan van de delen van zijn lichaam, de lichaamsdelen van een prostituee maken… Dat nooit!… Ga ontucht uit de weg!” (1 Kor. 6:12-20)