2018-3 Familie

De hele waarheid over het echtelijke „Jawoord”

Jezus zelf zei duidelijk dat er geen echtscheidingen zijn, over echtparen na het huwelijk zei Hij: „Zo zijn zij dus niet langer twee, een vlees als zij geworden zijn. Wat God derhalve heeft verbonden, mag een mens niet scheiden” (Mat. 19,6).

Het is heel duidelijk dat niemand Gods wet mag veranderen, die zegt dat een geldig huwelijk onverbreekbaar is. Seksuele gemeenschap moet volgens Gods plannen een teken zijn van het huwelijkssacrament. Daarom is elke seksuele gemeenschap buiten het sacrament van het huwelijk een zonde. Denk er ook aan dat het onmogelijk is om enerzijds „Ja” tegen Jezus te zeggen en Hem te ontvangen tijdens de H. Communie maar tegelijkertijd Zijn leer over de onverbreekbaarheid van het huwelijk te verwerpen. Dit is een tegenstrijdigheid, omdat men niet tegelijkertijd in een staat van genade en zonde kan leven. Als men in een staat van doodzonde verkeert, moet men eerst te biechten gaan en pas nadat men absolutie heeft ontvangen, kan men de H. Communie tot zich nemen.

Elke gedachte en suggestie over echtscheiding is afkomstig van de vader der leugens, van satan

Beste echtgenoten! Denk er altijd aan dat Christus U in het sacrament van het huwelijk verenigde met de onverbrekelijke banden van eenheid. Jezus zelf zei duidelijk dat er geen echtscheidingen zijn, over echtparen na het huwelijk zei Hij: „Zo zijn zij dus niet langer twee, een vlees als zij geworden zijn. Wat God derhalve heeft verbonden, mag een mens niet scheiden” (Mat. 19,6). Elke gedachte en suggestie over echtscheiding is afkomstig van de vader der leugens, van satan. Reik Jezus al je crisissen, problemen een vreugdes aan in het dagelijkse gebed. Bid elke dag een rozenkrans. Bid ook de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid, lees de Bijbel. Alleen met Christus, met Maria en met de H. Jozef kan men alle moeilijkheden overwinnen! Wanneer echtgenoten samen bidden, regelmatig te biechten gaan en deelnemen aan de Eucharistie, bouwen zij hun toekomst op een onvernietigbare rots, die God zelf is. De Heer Jezus nodigt U uit tot de Beweging van de Zuivere Echtelijke Harten, omdat Hij U wil leren liefhebben, en Uw huwelijksrelatie wil vernieuwen en helen. Om toe te treden tot de BZEH moet men eerst al zijn zonden opbiechten in het sacrament van de boetedoening, nadat men Jezus tot zich heeft genomen in de H. Communie en het Gebed van Vertrouwen van de BZEH bidden.

Het is onmogelijk om enerzijds „Ja” tegen Jezus te zeggen en Hem te ontvangen tijdens de H. Communie maar tegelijkertijd Zijn leer over de onverbreekbaarheid van het huwelijk te verwerpen

Zeg elke dag het Gebed van Vertrouwen van BZEH en verwerkelijk in het echtelijke leven alle verplichtingen die dit gebed bevat. Organiseer het dagelijkse leven op zo een manier, dat het gebed op de eerste plaats komt. Zorg ervoor dat televisie en internet niet de dieven van Uw tijd worden, ten koste van het gebed en ontspanning. Vraag elke dag om het geschenk van een zuiver hart, zodat U altijd in een staat van zaligmakende genade kunt verkeren, en als U een doodzonde begaat, ga dan onmiddellijk naar het sacrament van de boetedoening. We verzoeken U om uw getuigenissen naar de redactie te sturen. Informeer onze redactie over die bijzondere gebeurtenis, namelijk het toetreden tot de BZEH, stuur ons Uw adres, de datum van Uw huwelijk en toetreden tot de BZEH. Wij kunnen U dan inschrijven in het Boek der Zuivere Harten en sturen U dan een speciale zegen. „De genade van de Heer Jezus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen!” (2 Kor. 13,13)