2018-3 Wetenschap en geloof

Sterren. Hoe groot is onze God!

jul 01, 2019 Redactie

Als je tijdens een wolkenloze nacht naar de hemel kijkt, wat zie je dan? Duizenden heldere kleine lichtjes. Sommige van deze lichtjes zijn planeten, galactische nevels en zelfs melkwegstelsels, maar de meeste ervan zijn sterren.

„Twee dingen vullen mijn geest met steeds nieuwe en groeiende bewondering en eerbied, hoe meer men erover nadenkt: de sterrenhemel boven mij en de morele wet in mij” schreef Immanuel Kant. Zoals de Heilige Schrift leert, zijn de zo ver verwijderde werelden als de sterren en de morele orde in de mens het werk van God. Het is de moeite waard het Universum beter te leren kennen om over de verbazingwekkende Schepper ervan nog meer verrukt te zijn (cf. Wijsh. 13,5). Onze gids op weg naar de sterren is Austin Sailsbury, de auteur van het album Het universum – de grootheid, pracht en schoonheid van Gods schepping, waarvan hieronder fragmenten worden weergegeven.

Wat is een ster?

Wanneer wij naar de nachtelijke hemel kijken, lijken de sterren duizenden kleine lichtjes op een zwarte achtergrond van het Heelal […]. Sterren hebben altijd dichters geïnspireerd, verschenen in verhalen en hebben zeevaarders geleid. Wetenschappers, die ze nader bestudeerden, ontdekten dat ze allemaal eigenlijk brandende stof- en gasbollen zijn. Hoewel ze dicht bij elkaar lijken te zijn, als we ze als sterrenbeelden beschouwen, liggen deze objecten in werkelijkheid op een afstand van vele lichtjaren van elkaar en van de aarde verwijderd. Alleen al binnen de Melkweg zijn er honderden miljarden sterren die eindeloos van elkaar verschillen in vorm, leeftijd, kleur en afmetingen. Als de zon de afmetingen had van een behoorlijk grote meloen, zouden de andere sterren relatief afmetingen hebben van een bosbes tot zelfs een torenflat.

„Looft Hem, zon en maan, looft Hem, heir van lichtende sterren” (Ps. 148,3)

Zoals alles in de schepping is het bestaan van de sterren geordend. Ze worden geboren, leven en tenslotte sterven ze als supernova’s en galactische nevels. […] Zoals de levende sterren ons doen denken aan God als Gids door de duisternis, zo herinnert de dood van grote sterren ons aan Zijn oneindige grootheid en grenzeloos licht.

De kleuren van de sterren

Hoewel het er op het eerste gezicht op zou kunnen lijken dat alle sterren dezelfde kleur hebben, verschillen de kleuren ervan toch bijna net zoveel van elkaar als de kleuren van de regenboog.

De kleur van een ster is direct gerelateerd met de temperatuur van het oppervlak ervan. Rode sterren zijn de koelste, de temperatuur ervan bedraagt zelfs minder dan 4.000 graden terwijl de heetste sterren blauw zijn (45.000 graden Celsius). Gele sterren, zoals de Zon, situeren zich min of meer in het midden. Witte dwergen zijn een uitzondering op de regel: deze kunnen zich overal bevinden omdat ze bij het begin zeer heet zijn en dan snel afkoelen.

„De beloften van God zijn als sterren: hoe donkerder de nacht, hoe helderder ze schijnen” (David Nicholas)

Een ster, die waterstof in zijn kern verbrandt, wordt een hoofdreeksster genoemd. Dit zijn gele, blauwe en blauwwitte sterren. 90% van de zichtbare sterren zijn hoofdreekssterren […] Zo een breed kleurenspectrum is alleen zichtbaar door een telescoop, maar het benadrukt opnieuw de schoonheid van zelfs de meest afgelegen bijzonderheden van de schepping.

De sterren aanraken

„Het zou vele jaren duren om zelfs de dichtstbijzijnde sterren te bezoeken, zelfs als we met de snelheid van het licht zouden reizen, wat onmogelijk is volgens de relativiteitstheorie van Einstein. De snelste ruimtevaartuigen van vandaag zouden 200.000 jaar nodig hebben om Alpha Centauri, de dichtstbijzijnde heldere ster, te bereiken.”– beweert de Amerikaanse geotechnicus David E. Fischer.

En als interstellaire reizen volkomen onrealistisch blijken, is het dan niet een voorrecht om te kunnen kijken vanop de Aarde naar het werk van God? Om een mens te zijn, die zo een grandioze Schepper heeft? „Hij, en Hij alleen spant het hemelgewelf, legt de geweldige zee aan zijn voeten. Hij schiep de Grote Beer en Orion, de Plejaden en de sterren van het zuiden. Grote, ondoorgrondelijke dingen brengt Hij tot stand, wonderen ontelbaar.” (Job 9, 8-10).