2018-3 Wetenschap en geloof

Wie heeft onze DNA-code geprogrammeerd?

Er zijn veel tekenen in het Universum die wijzen op het bestaan van God. Een daarvan is de geniale programmacode die men vindt in het menselijk DNA.

In 2004 beleed de spirituele leider van het wereldatheïsme, de filosoof Anthony Flew, publiekelijk zijn geloof in het bestaan van God de Schepper. Zoals hij zelf zei, was zijn daad van geloof de bekroning van vele jaren onderzoek op basis van wetenschappelijke feiten. Een van de meest overtuigende bewijzen van het bestaan van God was voor prof. Flew de ontdekking van de DNA-code.

Geniale code

In elke cel van ons lichaam zit DNA, een krachtig informatieopslagsysteem. Het DNA, dat in onze genen zit, bevat gecondenseerde en geniaal weggeschreven informatie. In het menselijk genoom zitten drie biljoen informatie- elementen die opgeslagen zijn in een cryptografische, vierletterige code. Het zou 31 jaar duren om deze te lezen met een snelheid van 3 letters per seconde of om een andere vergelijking te gebruiken: menselijke DNA-informatie zou een stapel boeken vullen die 500 keer hoger is dan de afstand tussen de aarde en de maan!

De geniale programmacode in het menselijk DNA wijst op de oneindige wijsheid en intelligentie van de Goddelijke Ontwerper. Voor alle intellectueel eerlijke wetenschappers is het feit van het bestaan van een fenomenale registratie van informatie in DNA een schreeuwend teken dat wijst op het bestaan van God, de Schepper van heel het Universum. De informatie kan alleen afkomstig zijn van een intelligent Wezen. Het is niet mogelijk dat materie zelf de code en informatie uit zichzelf heeft gecreëerd. Informatie komt niet voort uit materie als gevolg van miljoenen jaren van mutatie en natuurlijke selectie. De enige bron van informatie is de geest, de intelligentie.

De geniale programmacode in het menselijk DNA wijst op de oneindige wijsheid en intelligentie van de Goddelijke Ontwerper

Men dient eraan te denken dat de informatie die de DNA-molecule bevat, los staat van deze molecule. Ze is enkel de drager van deze informatie. Deze informatie kan worden omschreven als geniale software of registratie van gedachten, en dit duidt op het bestaan van een intelligentie van een Persoon. De delen van het DNA, nucleotiden genaamd, vormen een logisch geheel en zijn met elkaar verbonden zoals letters en woorden in de tekst van een brief. Dus is er intelligentie in het DNA aanwezig en is de informatie die het bevat – zoals prof. Michael J. Behe bewijst – geen materie noch energie.

Toen prof. A. Flew de waarheid over het menselijk DNA leerde kennen, begreep hij dat atheïsme geen logische basis had en dat het een irrationeel, blind geloof was in het toevallig ontstaan van het leven en heel het Universum, dat een harmonisch geheel is en functioneert in overeenstemming met de beginselen van de logica. De atheïst Richard Dawkins verklaart de oorsprong van het leven door te beweren dat het slechts een toeval was – „een gelukkig voorval”. Flew noemde deze verklaring een „komische inspanning”.

Wetenschappelijk onderzoek heeft immers aangetoond dat DNA een driedimensionale en zelfreplicerende molecule is. God de Schepper heeft het DNA zo geprogrammeerd dat elke molecule niet alleen een identieke kopie kan maken, maar ook fouten in haar kopie kan ontdekken en corrigeren. God schiep ons met een DNA-code die „bewerkende” enzymen bevat. Deze enzymen circuleren onophoudelijk in de DNA-molecule op zoek naar fouten die verbeterd moeten worden. Ze verrichten buitengewoon ingewikkelde herstellingen.

Een strikte wetenschapper kan ook in God geloven

Het is een wetenschappelijk feit dat het menselijk leven begint op het ogenblik van de conceptie als een enkele cel ter grootte van een punt. In deze cel is de informatie gecodeerd die het ontwikkelingsproces zal leiden dat voert tot het ontstaan van een lichaam met honderd biljoen cellen. Elk van deze cellen is uitgerust met zo’n ingewikkeld chemisch mechanisme dat de hedendaagse wetenschap niet in staat is dit te begrijpen. Elke cel draagt een door de Schepper gecodeerde gebruiksaanwijzing in zich; deze zegt hoe elk deel van het menselijk lichaam dient te ontstaan en hoe elk ervan zou moeten functioneren. Elk van deze cellen functioneert als een miniatuurstad. De honderd biljoen cellen die het menselijk lichaam vormen, werken harmonisch samen als één levend organisme. De wisselwerking tussen deze cellen is ideaal. Dit geniale vermogen dat in de cellen gecodeerd is, vult ons met bewondering voor de grootsheid en wijsheid van de Schepper.

De ontdekking van de eeuw

Een van de grootste wetenschappelijke ontdekkingen in het begin van de eenentwintigste eeuw was het feit dat we de volgorde van alle nucleotiden van het menselijk DNA hebben leren kennen, d.w.z. dat de sequentie van het menselijk genoom werd bepaald. Deze ontdekking werd gedaan door een internationaal onderzoeksteam onder leiding van prof. Francis S. Collins.

Op 26 juni 2000 maakte de Amerikaanse president in aanwezigheid van wetenschappers in het Witte Huis in Washington bekend dat men erin geslaagd was het DNA in de menselijke genetische kaart te sequencen. De president zei toen: „Zonder twijfel is dit de belangrijkste en meest ongewone kaart die ooit door de mensheid is gemaakt. Vandaag leren we de taal waarin God het leven schiep. We zijn steeds meer verbaasd over de complexiteit, de schoonheid en het wonder van de allerheiligste gave van God” (The language of God, pag. 2-3).

En prof. Francis S. Collins verklaarde: „We hebben een eerste kijk in ons instructieboek dat eerder enkel door God gekend was. God van de Bijbel is God van het genoom. Hij zou zowel in de kathedraal als in het laboratorium vereerd moeten worden. Alles wat hij schiep, is majestueus, verbazingwekkend, gecompliceerd en mooi” (The language of God, pag. 3).

Voor F. S. Collins was het sequencen van het menselijk genoom een baanbrekende wetenschappelijke gebeurtenis, de ontdekking van de meest ongewone van alle teksten, maar eveneens een kans om God te eren. Volgens hem dient het geloof in God een rationele keuze te zijn en is er geen conflict tussen geloof en wetenschap: „Een strikte wetenschapper kan ook in God geloven, die Zich persoonlijk in elke mens interesseert. Het domein van de wetenschap is het bestuderen van de natuur. Het domein van God is de geestelijke wereld, de werkelijkheid die niet kan worden onderzocht aan de hand van de instrumenten en de taal van de wetenschap. Deze moet worden onderzocht met het hart, de geest en de ziel, maar de geest moet een weg vinden om beide werkelijkheden te omvatten” (The language of God, pag. 6).

„Vandaag leren we de taal waarin God het leven schiep. We zijn steeds meer verbaasd over de complexiteit, de schoonheid en het wonder van de allerheiligste gave van God”

Laten we, bewust van hoe wonderlijk we werden geschapen, de Heilige en Allerhoogste loven met elke daad en gedachte. Laten we met woorden van verering vanuit heel ons hart onze grote liefde betuigen aan God, die ons tot leven heeft geroepen (cf. Sir. 47,8).

De enige kracht die deze wonderlijke harmonie en schoonheid van de schepping vervormt en vernielt, is het bewust en vrijwillig begaan van zonden. Deze zijn de oorzaak van de grootste menselijke tragedies en tegenspoed. Ze verbreken de banden van leven en liefde met God en de anderen, vernietigen de liefde en brengen een verschrikkelijke slavernij van boze geesten teweeg, wat leidt tot absoluut egoïsme en eeuwige verdoemenis. Daarom moeten we onze zonden haten en ons er na elke val onmiddellijk van bevrijden door ze aan Jezus te belijden in het sacrament van de boete. In een oprechte biecht ervaren we het wonder van de Goddelijke barmhartigheid, de vergiffenis van alle zonden en krijgt onze menselijkheid haar wonderlijke harmonie en de schoonheid van het beeld van en de gelijkenis met God terug.