Banner geloof hoofdpagina

Wachten op de komst van Jezus Christus – Advent 2020

gru 10, 2020 Redactie

Wachten op de komst van Jezus Christus waar de HOOP, GELOOF, en de LIEFDE in ons krachtiger kunnen worden. Onderweg naar Kerstmis.

Want door de geboorte van Jezus Christus kan de beslotenheid van ieder individueel leven doorbroken worden. Tegenover onze gebrokenheid als mens staat God, die in de komst van Jezus Christus zijn hart naar ons opent en ons zodoende als medemens tegemoet treedt.

Advent kan een begin zijn van de omvorming van onze ziel, een begin waar de deur naar ons hart voor zijn liefde kan geopend worden. Zodat bij de komst van Jezus Christus een begin kan zijn waar iedere kamer in onze ziel kan uitgezuiverd, gereinigd, witgewassen en besproeid met liefde kan worden.

Theresia van Lisieux

Theresia van Lisieux (1873-1897) heeft die omvorming mogen ervaren in de door haarzelf beschreven bekering van Kerstmis 1886. Zij is dan bijna veertien en ze mist haar moeder, die een aantal jaren eerder overleden is. In Frankrijk heeft Kerstmis, behalve als kerkelijk feest, ook nog de gevoelswaarde. Er vielen in die weken nogal eens verwijten en er vloeiden tranen binnen het meisjesgezin waar Theresia deel van uit maakte.

Nadat ze zich, na de Mis op kerstavond, een ogenblik op haar kamertje heeft teruggetrokken, is Thérèse plotseling een ander mens: “Het is een klein wonder. In één oogwenk bracht Jezus het werk tot stand, dat ik in jaren niet had kunnen klaar krijgen; Hij stelde zich tevreden met mijn goede wil. Sinds die gezegende nacht werd ik in geen enkel gevecht meer verslagen.

Advent is hoopvol uitkijkend en verlangend naar de komst van Jezus Christus

De Kleine Theresia van Lisieux wist door dit kleine wonder dat “omvorming” uit liep op een evangelische beleving van het eigen klein zijn, nederigheid dat het geheim is van het bewandelen van de “kleine weg “. Theresia zei over kleinheid: dat dit het accepteren is dat je naar alle kanten heen en weer geslingerd wordt, ergens onder een stoel terecht zal komen, waar men je links laat liggen; onder het stof zal verdwijnen of zelfs lek zal worden geprikt. De evangelische belevenis van kleinheid welke Theresia zo na aan het hart lag, heeft een groot licht op haar leven geworpen.

Naastenliefde

Het gaat er om onze naaste lief te hebben op de wijze waarop Christus zelf van ons houdt, zonder rekening te houden met onze eigen mening en zonder acht te slaan op persoonlijke reacties. Het is een kwestie van de naaste liefhebben in het licht van Christus en met het hart van Christus. En om te weten wat Christus wil voor de naaste zullen we zoals Kardinaal Jean Daniélou en Priester Jacques Philippe zeiden “armen van geest” moeten worden.

Zij die nederig genoeg zijn om hun tekortkomingen en zondigheid te erkennen en die bereid zijn alles op te geven voor de genezende waarheid van Christus.

Christus opent deuren, Christus geneest, vormt om, maakt innerlijke vrij en gelukkig

Theresia was er van bewust, dat als ze vriendelijk was tegenover haar medezusters, het enkel Jezus was die in haar handelt. Hoe meer ze één was met Hem, hoe meer ze ook van haar medezusters ging houden.

Wij offeren God onze vrijheid, ons verstand, ons intellect, heel ons wezen, door de handen van de Heilige Maagd. In onze ziel zullen we dan een kostbare vrijheid ervaren wat iets heel anders is dan tobberige nervositeit, verdriet, depressie, dwang en kleingeestigheid. Ons motto is overgave waarbij we ons van onszelf losmaken om ons aan Hem, de Oneindige te binden. Zuster Yvonne-Aimée de Malestroit..

Advent

Advent is hoopvol uitkijkend en verlangend naar de komst van Jezus Christus.; een tijd van hoop, zodat vele mensen hun deuren openen om te proeven wat Christus in een ziel kan tewerkstellen. De komst van Christus is het begin van alles. Christus opent deuren, Christus geneest, vormt om, maakt innerlijke vrij en gelukkig.

Advent kan de opening zijn voor de geweldige vernieuwing die de Maagd Maria, en De Heilige Drievuldigheid in onze harten wil bewerken, om zo toegang te krijgen tot de glorierijke vrijheid van Gods kinderen.

Het is de weg om licht te brengen in de duisternis. Het is aan ons of we het licht en liefde Van Christus willen omarmen.