Banner geloof Goddelijke Barmhartigheid hoofdpagina

Liefde putten uit de bron zelf

Alleen de liefde tot Jezus overwint al het kwaad in de mens en de wereld.
Wanneer we Jezus ontvangen in de Heilige Communie en Hem aanbidden, Hij die aanwezig is in het Heilige Sacrament, halen we de Liefde Gods bij de bron zelf.

 

Jezus Christus, die aanwezig is in het Heilige Sacrament, straalt op ons met liefde, Hij overwint elk kwaad, heelt alle wonden in ons hart en bevrijdt ons van elke soort gevangenschap. De liefde van Jezus is het meest effectieve medicijn. Om dit te ontvangen moeten we geloven in de waarlijke aanwezigheid van Christus in de eucharistie. Wanneer we Jezus ontvangen in de Heilige Communie en Hem aanbidden in het Heilige Sacrament, putten we liefde bij de bron zelf en geven we ons over aan Jezus, wat tot volledige genezing leidt.

Al het kwaad van de wereld kan worden overwonnen door de immense kracht van de eucharistische aanbidding

Om genezen te worden moeten we eerst naar Jezus toegaan en Hem alle zonden opbiechten in het sacrament der boetedoening, vervolgens dagelijks deelnemen aan de eucharistie en Hem een uurtje aanbidden in het Heilige Sacrament. Ieder die zich niet laat ontmoedigen en in deze praktijk volhardt, zal een grote spirituele verandering ondergaan en genezen worden van alle verslavingen en slavernijen zoals pornografie, alcoholisme, drugs, gokken, enz.

De kracht van de Eucharistische aanbidding

In de Hof van Olijven, net voor Zijn lijden, sprak Jezus tot zijn leerlingen: “Ging het dan uw krachten te boven een uur met Mij te waken?” (Matt. 26, 40). Met deze woorden nodigt de Heer Jezus elk van ons uit om een uur lang in Zijn aanwezigheid te verblijven voor het Heilige Sacrament.

De eucharistie is een schat van ontelbare waarde

De Heilige Johannes Paulus II zei dat „al het kwaad van de wereld kan worden overwonnen door de immense kracht van de eucharistische aanbidding.” In de aanbidding, eindeloos vertrouwend op en in toevertrouwen aan Jezus met al onze zwakheden en neigingen tot zonde, staan we Hem toe ons geestelijk te veranderen, ons geloof te versterken, ons te bevrijden van alle slavernij, ons te reinigen en te genezen van alle ziekten van onze ziel en ons lichaam.

 

Johannes Paulus II

In zijn Encycliek over de eucharistie (Ecclesia de Eucharistia, 2003, EE) moedigt de heilige Johannes Paulus II ons dus aan tot dagelijkse aanbidding: „Het is prachtig om bij Hem te blijven en als een geliefde leerling zijn hoofd op Zijn borst te leunen (zie Joh. 13, 25), de aanraking voelen met de oneindige liefde van Zijn hart.

Als het christendom in onze tijd zich vooral wil onderscheiden door de 'kunst van het gebed’, hoe kunnen we dan niet de hernieuwde behoefte voelen om langer voor Christus aanwezig te zijn in het Heilig Sacrament, in geestelijk gesprek, in stille aanbidding in een liefdevolle houding? […] De eucharistie is een schat van ontelbare waarde: niet alleen het opdragen, maar ook de aanbidding buiten de eucharistie stelt je in staat om uit de bron van genade te putten „(EE 25).

 

Aan de voeten van Jezus verblijven

Toen de heilige Moeder Teresa van Calcutta in dienst van de armsten der armen handelde, besefte ze dat ze zonder de dagelijkse eucharistische aanbidding haar missie niet goed zou kunnen vervullen. Ze schreef dat in de aanbidding van Jezus, die in het Heilig Sacrament aanwezig is, „al onze kracht en vreugde rust”.

Elk moment dat je met Jezus doorbrengt, zal je relatie met hem verdiepen

Sinds deze zendeling der liefde dagelijks een uur van aanbidding van het Heilig Sacrament introduceerde, is het aantal roepingen aanzienlijk toegenomen. De heilige Teresa schreef: „Door onze gezamenlijke aanbidding is het aantal roepingen verdubbeld. In 1963 aanbaden we één keer per week één uur, maar pas in 1973, toen we begonnen met onze dagelijkse aanbidding, begon onze gemeenschap te groeien en bloeien. […] We proberen liefde en ware vroomheid voor het Heilig Sacrament in de arme districten te verspreiden als een daad van dankzegging voor onze gemeenschap.”

 

Moeder Teresa

In het klooster van deze zendelingen der liefde dat door de heilige Moeder Teresa werd opgericht, vindt er elke dag gedurende een uur de aanbidding van Jezus, aanwezig in het Heilig Sacrament, plaats. Hierdoor stelt Jezus haar zusters in staat om de armsten der armen te dienen.
Tijdens de Eucharistische aanbidding verandert Jezus het menselijk hart en geneest alle kwalen en ziekten van de moderne wereld. Zo schreef de heilige Moeder Teresa aan haar zusters en medewerkers: 'De tijd die je met Jezus doorbrengt, die verborgen is in het Heilig Sacrament, is de beste tijd die je op aarde kunt hebben.

Als je echt in liefde wilt groeien, keer dan terug naar de eucharistie, keer terug naar de eucharistische aanbidding

Elk moment dat je met Jezus doorbrengt, zal je relatie met hem verdiepen, je onsterfelijke ziel mooier en vol glorie in de hemel maken, en ook helpen om eeuwige vrede op aarde te brengen. ”
Op de vraag wat te doen om de wereld van een ramp te redden, antwoordde de heilige Moeder Teresa: „Gebed is noodzakelijk. Elke parochie moet aan de voeten van Jezus in het Heilig Sacrament verblijven en Hem aanbidden. […]

 

Altijddurende aanbidding

We moeten het belang van de altijddurende aanbidding van het Heilig Sacrament sterk benadrukken. Jezus heeft zichzelf het Brood des levens gemaakt om ons dit leven te geven. Het is hier dag en nacht. Als je echt in liefde wilt groeien, keer dan terug naar de eucharistie, keer terug naar de eucharistische aanbidding. We moeten ons leven weven rond de eucharistie, onze ogen richten op Hem die het Licht is.

Plaats uw harten dicht bij Zijn Goddelijk Hart, vraag Hem de genade om Hem te leren kennen, liefde om Hem lief te hebben, moed om Hem te dienen. Zoek hem. Door Maria, de Oorzaak van onze vreugde, zul je merken dat je nergens ter wereld beter wordt ontvangen, nergens meer van je gehouden wordt, dan alleen door Jezus die leeft en echt aanwezig is in het Allerheiligste Sacrament … Hij is echt hier in Zijn eigen persoon en wacht op je.”

 

Dit is een artikel uit het vijfde nummer van Bemint Elkander! Hier is het volledige nummer in pdf-formaat: Bemint Elkander! Nummer 5