Bez kategorii

Kerstwensen 2019

 Lieve lezers!

De almachtige God is mens geworden. Hij kwam op de wereld als een hulpeloos kindje in een arm stalletje opdat ons leven zijn uiteindelijke betekenis zou krijgen.
Het tijdschrift “Bemint elkander!” dat we uitgeven bereikt de meest afgelegen plaatsen op aarde. Onze missie bestaat erin om de weg te wijzen naar een volledig toevertrouwen aan onze Heer Jezus Christus. Het is ons verlangen om de Blijde Boodschap steeds verder te verspreiden.

Daarom danken wij God voor het afgelopen jaar, dat heel vruchtbaar was: bijna 1,5 miljoen verspreide exemplaren, systematische zendingen naar missielanden en een verdere uitbereiding van distributiekanalen. We gaven nieuwe boeken uit en waar we vooral blij mee zijn is het groeiend aantal lezers en ook leden van de Beweging van de zuivere harten over de hele wereld! We plannen voor volgend jaar ook een uitgave van het tijdschrift in het Grieks.

Onze missie bestaat erin om de weg te wijzen naar een volledig toevertrouwen aan onze Heer Jezus Christus. Het is ons verlangen om de Blijde Boodschap steeds verder te verspreiden

Ik dank jullie uit heel mijn hart, beste lezers en iedereen die ons steunt voor jullie geestelijke en materiële steun van ons evangelisatiewerk. Ik ben ook dankbaar voor alle hulp die we voortdurend krijgen bij de bouw van ons bezinningscentrum dat toegewijd is aan de H. Johannes Paulus II. In een deel van het gebouw dat al in gebruik is genomen start voor het eerst ons nieuw initiatief “Een jaar voor Jezus”. Elf maanden lang zullen er daar enkele vrijwilligers samen wonen, bidden, werken en evangeliseren.

In deze feesttijd wensen we jullie, dat het Goddelijk Kind jullie rijkelijk met Zijn genade bedeelt en dat Kerstmis een tijd is van gezegende vrede en vreugde. Laat Maria, Gods moeder, over jullie, jullie familie en de wereld waken in deze dagen en tijdens het hele nieuwe jaar 2020.

In gebed verbonden zegenen we jullie!
Pater Mieczysław Piotrowski SChr (hoofdredacteur)
Pater Jerzy Molewski SChr (verantwoordelijke voor de Beweging van de zuivere harten)
samen met het hele team van de redactie