Bez kategorii hoofdpagina

Paaswensen 2020

kw. 12, 2020 Redactie

Een vreugdige dag is opgestaan!

Dit is de dag dat de Heer zich laat gelden,
Een dag van jubel en vreugde
(Ps 118,24)

 

Lieve mensen!

Door Zijn verrijzenis heeft Christus onze Heer in ons allen een grote vreugde opgewekt. […[ Zijn werk was zo groot, machtig, geweldig en vreugdevol dat al het andere, zelfs de herinnering aan het vreselijk lijden als het ware vervaagde!” Zo schreef kardinaal Wyszyński die dit jaar zalig wordt  verklaard.

De verrezen Heer leeft, begeleidt ieder van ons en is waarlijk aanwezig in het sacrament van de eucharistie. We moeten ons steeds bewust zijn van deze waarheid, zeker wanneer er nu op de wereld in deze tijd veel over de dood wordt gesproken.

“Mijn koninkrijk is niet van deze wereld” – zei Christus (J 18,36). Ons wereldlijk leven is geen doel op zich. Het is een tijd van bedevaart naar ons echte vaderland – de hemel.

“Geen oog heeft  gezien, geen oor heeft gehoord, geen mens kan het zich voorstellen, al wat God bereid heeft voor die Hem liefhebben” (1 Cor 2,9).

Denk eraan, dat de grootste tragedie van de mens, die de echte dood brengt, de zonde is. De vreugde van de verrijzenis wordt ons deel wanneer we een persoonlijk contact met Jezus Christus hebben in ons dagelijks gebed en in de sacramenten van de biecht en de eucharistie.

Laat ons ervoor zorgen dat Christus’ barmhartigheid door ons tot anderen doordringt door kwaad met goed te overwinnen en leugen met waarheid, door alles en allen te vergeven en onze hulp aan te bieden aan iedereen die het nodig heeft.

Laat de vreugde van het mysterie van de verrijzenis van Christus jullie harten doen branden van liefde en moed om met jullie leven te getuigen dat Jezus waarlijk is opgestaan! Alleluja!

 

Verbonden in gebed en met zegen,

Pater Mieczysław Piotrowski Schr,
Pater Jerzy Molewski Schr
en het redactieteam