Banner Bez kategorii hoofdpagina

Pasen 2021

kw. 04, 2021 Redactie

Overal waar een hart, dat egoïsme, geweld en haat overwint, zich met liefde over een behoeftige buigt, daar verrijst Christus ook vandaag. […]

Overal waar een mens sterft, die door het leven ging met geloof, liefde en pijn, daar viert de verrezen Heer zijn uiteindelijke overwinning”.

(H. Johannes Paulus II, Pasen 1986)

Beste lezers, geliefden in Christus,

Christus is waarlijk gestorven en verrezen. Hij leeft in Zijn Kerk. Hij heeft de dood, de zonde en satan definitief verslagen. Hij heeft het laatste woord. Door de verrijzenis van Christus werd het kwade op een definitieve wijze overwonnen door het goede, leugen door de waarheid en haat door de liefde.

Het leven op aarde is enkel een korte bedevaart naar ons waarlijk vaderland in de hemel. De enige hoop op eeuwig leven voor ons allen is de verrezen Jezus, die waarlijk aanwezig is in Zijn Kerk, die in de Kerk werkt en haar levend maakt. Hij is de enige Heer van leven en dood.

Jezus vraagt ons om getuigen te zijn van de waarheid over Zijn verrijzenis en Zijn werkelijke aanwezigheid in de sacramenten.

Ik dank U met heel mijn hart voor jullie steun, zowel de geestelijke als de materiële, voor het evangelische werk dat plaatsvindt door ons tijdschrift. Dankzij Gods kracht die zich een weg vindt in jullie gebed en steun kunnen we onze missie verder zetten.

Laat de vreugde vanwege het mysterie van de verrijzenis van Christus onze harten in vuur zetten zodat we met liefde en moed kunnen getuigen dat Jezus waarlijk is opgestaan en dat we Hem kunnen ontmoeten in gebed, de biecht en de eucharistie. Alleluja!

 

In gebed verbonden met zegen,

Pater Mieczysław Piotrowski met de hele redactie.