hoofdpagina

Kerstwensen 2020

Lieve mensen,

Het jaar is bijna ten einde. Een jaar dat door de pandemie van het coronavirus werd gedomineerd. De Kerk wordt vanuit verscheidene kanten aangevallen wat ook niet optimistisch is. Als God dit alles in Zijn wijsheid toelaat, dan is het om onze aandacht te vestigen op het ene teken van echte hoop – namelijk Zijn Eniggeboren Zoon Jezus Christus, onze Verlosser in wie we vergeving van zonden krijgen.

In deze tijd eren en vereren we Zijn komst op de wereld. Het kleine weerloze Kindje is “God Almachtig, Prins van Vrede, op Zijn schouders rust de macht” (vgl. Jes 9,5) over alles wat geschapen is. Laten we onze ogen op Hem richten, laten wij in Hem rust en kracht zoeken zodat we verder kunnen gaan in het volgende jaar.

Het is onze gezamenlijke taak om het vertrouwen in de Goddelijke barmhartigheid te handhaven, Goddelijke barmhartigheid over ons, ons land en de hele wereld. Laat ons de christelijke vreugde delen met allen die twijfelen en angst hebben. Laten we ons met kerstmis toevertrouwen aan het Weerloze Kindje, want in Zijn weerloosheid is onze verlossing, in Zijn naaktheid ons koninklijk gewaad, in de koude van het stalletje kunnen we onze harten verwarmen, in de tranen van het Kindje is onze heilige vreugde.

We danken God voor jullie en al jullie moeite, hulp, vrijgevigheid en gebed. Zo kan het Woord over liefde en vertrouwen verspreid worden over velen, tot aan het einde van de wereld.

We vertrouwen deze groeiende noden om het Woord te verspreiden maar vooral onze dankbaarheid voor wat we tot nu toe konden doen dankzij uw hulp aan het Kindje Jezus toe. Laat door het sacrament van de verzoening en de heilige communie het wonder van Gods Woord dat vlees is geworden zich in ieder van ons vervullen.

 

In gebed verbonden,

Pater Mieczysław Piotrowski met de hele redactie.